Våra tjänster

Vi utför projektering av: 

1.        Projektering av vattensprinkler- och boendesprinkleranläggningar

2.        Opartisk tredjepartskontroll och projekteringsgranskning

3.        Entreprenadbesiktningar 

 

Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning, planering och design, konstruktion, projekteringar, rådgivning, projekteringsgranskningar samt entreprenadbesiktningar enligt Regelverk och Standard 2016, med tillhörande SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem och Europa standard SS-EN 12845:2015, Brand och Räddning – Fastasläcksystem – Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll eller enligt Svensk standard SS883001:2009 Boendesprinkler eller enligt amerikanska NFPA 13-2016, d.v.s. upprättande och utförande för sprinklersystem:

Ø  Utredningar

Ø  Programhandlingar

Ø  Ramhandlingar för totalentreprenad

Ø  Systemhandlingar och förfrågningsunderlag

Ø  Bygghandlingar och relationshandlingar

Ø  Orienterings- och serviceritningar

Ø  Sprinklerrelaterade hydrauliska beräkningar

Ø  Budgetkostnadskalkyler

Ø  Rådgivning avseende sprinkleranläggningar

Ø  Bidra med kompetens inom sprinklerområde vid offentlig upphandling 

Ø  Projekteringsgranskning och kontroll samt opartisk tredjepartskontroll

Ø  Entreprenadbesiktningar av sprinkleranläggningar

 

Fördelar med automatiska vattensprinklersystem är att:

Ø  Man automatiskt och med en begränsad mängd vatten, släcker eller hejdar branden på ett tidigt stadium

Ø  Fastighetspersonal och Räddningstjänsten larmas direkt

Ø  Sprinklersystemet medger större brandceller och färre brandposter

Ø  Kravet på brandtekniskt skydd kan medges av bärande konstruktioner minskas

Ø  Lägre försäkringspremier, total sprinklerskydd kan ge hög premierabatt eller t.o.m. utgöra krav för att få försäkra

Ø  Fasta släcksystem har visat sig vara den viktigaste, enskilda åtgärden för att förhindra stora brandkatastrofer

Ø  Skydd av oersättliga värden och stor säkerhet mot totalskada vid brand

Ø  Gångavstånd till utrymningsvägar förlängs öppnare och mer effektiv planlösning

Ø  Lägre byggkostnader genom tekniska byten och kravet på brandisolering av installationer och brandklass av väggar, golv och tak sänkas

Ø  Vattenskadorna vid ett brandtillbud är ringa i jämförelse med brandsläckning utfört av räddningstjänsten

Ø  Risk för vattenskador minskar vid brand eftersom vattnet bara används där det behövs och stor säkerhet för liv och egendom

Ø  100-årig erfarenhet visar att tillförlitligheten för sprinkler är över 99 %

Ø  Sprinkler är ett kostnadseffektivt, miljövänligt brandskydd, enkelt, tillförlitligt och prisvänligt.