Om företaget

HM Sprinklerkonsult AB är ett helt fristående och oberoende teknikkonsultföretag som arbetar med förebyggande brandskydd, specialiserat på projektering av automatiska vattensprinkleranläggningar. Företaget etablerades i slutet av 2003 av Hazim Muhic. Vi ställer höga krav på professionalism, yrkeskunskap, kreativitet, lyhördhet bl.a. Vi har god erfarenhet av både små och stora komplexa projekt och strävat efter att upprätta sprinklerhandlingar som säkerställer en friktionsfri byggprocess till en rimlig kostnad.

Företagets affärsidé

Är att erbjuda sina kunder sprinklerprojekteringstjänster karakteriserade av hög kvalitet. Vi skapar lönsamma, säkra och hållbara lösningar för våra kunder.

Certifikat

Av Svensk Brand & Säkerhet Certifiering AB är Hazim Muhic certifierad som behörig ingenjör vattensprinkler, enligt SBF 1018:3, Certifikat Nr. 06-52 gäller fram t.o.m. jun 2021. Vår verksamhet bedrivs under tillsyn av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Erfarenhet

18-årig erfarenhet av projektering av automatiska sprinkleranläggningar, projekteringsgranskning samt entreprenadbesiktningar.

Vi har fått i uppdrag att projektera sprinkleranläggningar för byggnader såsom:

 

Sprinklercentral i Helsingborg konstruerad av oss

 

 

Sprinklercentralen i Helsingborg

Ø    Sjukhus

Ø    Skolor

Ø    Vårdboende

Ø    Bibliotek

Ø    Industrier

Ø    Köpcentrum                    

Ø    Kulturcentrum

Ø    Kontorsbyggnader

Ø    Lager och höglager

Ø    Tunnelbanestationer

Ø    Tågstation

Ø    Flygplatsterminaler