HM Sprinklerkonsult AB - Ingenjörsbyrån för brandskyddsteknik
Regnstigen 11,  169 60  Solna  Telefon: +46 8 735 68 00 Mobil: +46 734 222 518  Fax: +46 8 559 137 17  Org. nr. 556816-5954
E-post: hazim.muhic@hmsprinklerkonsult.se          Webb: www.hmsprinklerkonsult.se